SCHVÁLEN 5. AKČNÍ PLÁN STRATEGIE RE:START

15. 12. 2022 | ČR

Vláda ČR schválila dne 14.12.2022 usnesením č. 1047 již 5. aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024.

Celý článek

Analýza dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích

29. 11. 2022 | ČR

Analýza byla zpracována v rámci projektu „RE:START II“ s reg. číslem CZ.08.1.125/0.0/15_001/0000271, který je financován z Fondu...

Účast na výměnném programu v Bosně a Hercegovině

16. 11. 2022 | ČR

První den byl zahájen ve městě Lukavac, kde starosta města představil plánovanou strategii odklonu od uhlí a příklady připravovaných projektů. Zajímavá...

Zástupce oddělení RESTART se zúčastnil jednání a související diskuse k podpoře absorpční kapacity v uhelných regionech

08. 11. 2022 | ČR

Žadatelům se otevřela možnost pro získání prostředků ve výši až 550 mld. Kč, které jsou v nové sedmiletce pro Českou republiku připraveny v devíti operačních...

Zástupci MMR z oddělení RESTART v Bruselu

03. 11. 2022 | ČR

Pro ty, kdo neznají JASPERS:  jedná se o nástroj technické podpory EIB pro vybrané země EU. Česká republika se rozhodla, že využije odbornost a pomoc...

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.