AKCE v krajích: "SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE a PROJEKTY"

12. 05. 2023 | ČR

Pozvánka na akce - praktická školení k OPST pořádané v Karlovarském a Ústeckém kraji ve dnech 22.-30. května 2023.

Celý článek

WORKSHOPY "SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE A PROJEKTY"

06. 04. 2023 | ČR

Cílem workshopů je seznámit účastníky se zdroji financování, nabídnout konzultaci jednotlivých kroků designu, přípravy i realizace projektů, které zajistí...

KONFERENCE BUDOUCNOST ÚSTECKÉHO KRAJE

13. 03. 2023 | ČR

Konferenci pořádá Ústecký kraj a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.Program akce...

Výzva: Demolice v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2023

15. 02. 2023 | ČR

Cílem výzvy, resp. podprogramu je zaměření se na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu bude...

Výzvy z OPST pro "Uhelné regiony"

06. 02. 2023 | ČR

Finanční prostředky mají za cíl nastartovat přechod Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje směrem k udržitelnější ekonomice a zvýšit kvalitu...

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.