Analýza dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích

29. 11. 2022 | ČR

do definovaných sektorů ve strukturálně postižených regionech ČR vycházející z činnosti Uhelné komise ČR a činnosti PS3 - zveřejněna ke stažení.

Celý článek

Účast na výměnném programu v Bosně a Hercegovině

16. 11. 2022 | ČR

První den byl zahájen ve městě Lukavac, kde starosta města představil plánovanou strategii odklonu od uhlí a příklady připravovaných projektů. Zajímavá...

Zástupce oddělení RESTART se zúčastnil jednání a související diskuse k podpoře absorpční kapacity v uhelných regionech

08. 11. 2022 | ČR

Žadatelům se otevřela možnost pro získání prostředků ve výši až 550 mld. Kč, které jsou v nové sedmiletce pro Českou republiku připraveny v devíti operačních...

Zástupci MMR z oddělení RESTART v Bruselu

03. 11. 2022 | ČR

Pro ty, kdo neznají JASPERS:  jedná se o nástroj technické podpory EIB pro vybrané země EU. Česká republika se rozhodla, že využije odbornost a pomoc...

Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony byla vyjednána v rámci první veřejné soutěže PROGRAMU SIGMA, kterou vyhlásila Technologická agentura České republiky.

01. 11. 2022 | ČR

Technologická agentura České republiky  vyhlásila první veřejnou soutěž v Programu SIGMA: Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských...

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.