Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony byla vyjednána v rámci první veřejné soutěže PROGRAMU SIGMA, kterou vyhlásila Technologická agentura České republiky.

01. 11. 2022 | ČR

Celý článek

Technologická agentura České republiky  vyhlásila první veřejnou soutěž v Programu SIGMA: Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských, humanitních věd a umění (SHUV) – Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací.

Veřejná soutěž podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jeho zapojení do projektů aplikovaného výzkumu a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Každý návrh projektu musí mít své jádro v SHUV a dále naplnit zaměření veřejné soutěže.

Soutěžní lhůta: začíná 27.10.2022 a končí 14.12.2022
Vyhlášení výsledků: nejpozději 31. 08.2023
Začátek realizace: nejdříve červen 2023 a nejpozději září 2023
Délka realizace: 12-42 měsíců
Celková alokace: 500 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt: 12 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 80 %
Uchazeči: podnik, výzkumná organizace

V této veřejné soutěži je stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START) v celkové výši 40 mil.  Kč. Z této alokace je 20 mil. Kč určeno pro Ústecký a Karlovarský kraj (region NUTS II Severozápad) – a 20 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj (region NUTS II Moravskoslezsko).

Z této alokace budou podpořeny ty návrhy projektů, ve kterých bude mít hlavní uchazeč sídlo v jednom ze tří výše uvedených krajů a které budou doporučeny k podpoře. V případě, že příslušnou alokaci nevyčerpají projekty z jednoho regionu, budou prostředky využity přednostně v druhém regionu. Pokud ani v obou regionech nebude dostatek kvalitních projektů, budou prostředky využity pro podporu ostatních projektů.

Více informací k veřejné soutěži Programu SIGMA ZDE.

Zdroj: www.tacr.cz
Obrázek - zdroj: www.tacr.cz

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Účast na výměnném programu v Bosně a Hercegovině

16. 11. 2022 | ČR

Výměnného programu pro uhelné regiony v transformaci v regionu Tuzla v Bosně a Hercegovině se ve dnech 6.-9. listopadu 2022 také účastnili zástupci oddělení RESTART Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě pozvání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Zástupce oddělení RESTART se zúčastnil jednání a související diskuse k podpoře absorpční kapacity v uhelných regionech

08. 11. 2022 | ČR

Zástupci Evropské komise a řídících orgánů programů financovaných z Evropských fondů dne 7. listopadu vyhodnotili rozjezd nového programového období 2021-2027 jako úspěšný.

Zástupci MMR z oddělení RESTART v Bruselu

03. 11. 2022 | ČR

Ve dnech 24. 10. – 27. 10. 2022 se zástupci oddělení RESTART účastnili dvou událostí v Bruselu – Platformy spravedlivé transformace (Just Transition Platform) a souvisejícího doprovodného jednání Evropského výboru regionů (tzv. Multilevel dialogue). Druhou akcí bylo Setkání aktérů spolupracujících s JASPERS (JASPERS stakeholder meeting).

Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony byla vyjednána v rámci první veřejné soutěže PROGRAMU SIGMA, kterou vyhlásila Technologická agentura České republiky.

01. 11. 2022 | ČR

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.