Výzva k podávání žádostí z podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

28. 06. 2022 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k k podávání žádostí o poskytnutí dotace programu Podpora revitalizace území, z podprogramu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2022 s alokací výzvy 120 mil. Kč.

Celý článek

Dotační titul 1 je přímo určen pro Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje

Ć. výzvy: 1/2022/117D081

Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.

Oprávněný žadatel: obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR; více informací k oprávněným žadatelům uvedeno ZDE.

Harmonogram výzvy: 
Zahájení příjmu žádostí: 28. června 2022
Datum a hodina ukončení příjmu žádostí: 29. července 2022, 12:00 hodin
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků: září 2022
Nejzazší termín zahájení realizace akce: březen 2023
Nejzazší termín ukončení realizace akce: listopad 2023

Více informací k podávání žádostí o poskytnutí dotace a dokumenty k výzvě jsou uvedeny ZDE.

Zdroj: MMR
Foto: Ilustrační

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Účast na výměnném programu v Bosně a Hercegovině

16. 11. 2022 | ČR

Výměnného programu pro uhelné regiony v transformaci v regionu Tuzla v Bosně a Hercegovině se ve dnech 6.-9. listopadu 2022 také účastnili zástupci oddělení RESTART Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě pozvání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Zástupce oddělení RESTART se zúčastnil jednání a související diskuse k podpoře absorpční kapacity v uhelných regionech

08. 11. 2022 | ČR

Zástupci Evropské komise a řídících orgánů programů financovaných z Evropských fondů dne 7. listopadu vyhodnotili rozjezd nového programového období 2021-2027 jako úspěšný.

Zástupci MMR z oddělení RESTART v Bruselu

03. 11. 2022 | ČR

Ve dnech 24. 10. – 27. 10. 2022 se zástupci oddělení RESTART účastnili dvou událostí v Bruselu – Platformy spravedlivé transformace (Just Transition Platform) a souvisejícího doprovodného jednání Evropského výboru regionů (tzv. Multilevel dialogue). Druhou akcí bylo Setkání aktérů spolupracujících s JASPERS (JASPERS stakeholder meeting).

Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony byla vyjednána v rámci první veřejné soutěže PROGRAMU SIGMA, kterou vyhlásila Technologická agentura České republiky.

01. 11. 2022 | ČR

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.