Ústecký kraj sází na vodík

19. 11. 2019 | ČR

19. 11. 2019, Ústí nad Labem – Ústecký kraj společně s dalšími 17 významnými subjekty z řad municipalit, institucí, firem a výzkumných organizací podepsal 19. listopadu Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji. Cílem spolupráce je příprava a realizace aktivit podporujících komplexní využití vodíku v Ústeckém kraji, zejména pak toho, který již vzniká v technologickém procesu místních firem. Vodík  bude v kraji zpracován, distribuován i široce využit jako čistý, bezuhlíkový zdroj energie (např. pro rozvoj bezemisní dopravy v Ústeckém kraji). A právě v uzavřeném cyklu výroby, distribuce a využití je projekt jedinečný i v rámci celé ČR.  

Celý článek

Chemie a energetika byly vždy pilíře ekonomiky Ústeckého kraje, tahouni inovací. I nyní na nich stavíme a do popředí zájmu klademe životní prostředí a čistou energii. Jako jedna z nejvíce ohleduplných k životnímu prostředí se ukazuje právě vodíková energetika. Vidíme v tom příležitost a naši budoucnost,“ uvedl k záměru 1. náměstek hejtman Martin Klika.

Rozhodnutí má nejen vysoce pozitivní ekologický potenciál, ale vytváří také významné ekonomické přínosy pro firmy v Ústeckém kraji,“ doplňuje ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Martin Mata.

První uplatnění nalezne vodík s největší pravděpodobností v dopravě, a to přímo v krajském městě.

V roce 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci specifických výzev Integrovaného regionálního operačního programu iniciovaných z úrovně strategie RE:START nabídlo k využití téměř dvě miliardy korun na nákup nízkoemisních vozů veřejné dopravy, tedy i těch s vodíkovým pohonem. Potenciál využití vodíku je ale mnohem širší a patří mezi významné projekty, které jednou zcela změní Ústecký kraj,“ prozrazuje Gabriela Nekolová, národní manažerka strategie RE:START a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Spolupráce v oblasti vodíkové energetiky a ekonomiky se bude ale naplňovat i ve výzkumné sféře.

„Vodík má skvělý potenciál a jeho aplikace představuje velkou výzkumnou výzvu. Ve spolupráce s VŠCHT, ČVUT, případně dalšími vysokými školami se proto, mimo jiné, zaměříme na základní výzkum v oblasti bezpečného ukládání vodíku. Připravujeme rovněž specializaci studijního programu Energetika zaměřenou na čisté energie,“ upřesňuje rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Martin Balej.

 

Úplný seznam aktérů memoranda:

 • Ústecký kraj

  • Se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem

 • INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.

  • Se sídlem: Pasteurova 3544/1, 400 96, Ústí nad Labem

 • Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.

  • Se sídlem: Budovatelů 2532, 434 01, Most

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

  • Se sídlem: Pasteurova 3544/1, 400 96, Ústí nad Labem

 • AIR PRODUCTS spol. s r.o.

  • Se sídlem: Ústecká 1335/30, Děčín V-Rozbělesy, 405 02, Děčín

 • Chart Ferox, a.s.

  • Se sídlem: Ústecká 30, 405 30, Děčín

 • Linde Material Handling Česká republika s.r.o.

  • Se sídlem: Polygrafická 622/2, 108 00, Praha 10

 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

  • Se sídlem: Revoluční 1930/86, 400 32, Ústí nad Labem

 • UNIPETROL, a.s.

  • Se sídlem: Milevská 2095/5, Krč, 140 00, Praha 4

 • ÚJV Řež, a. s.

  • Se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68, Husinec

 • VODNÍ CESTY a.s.

  • Se sídlem: Na Pankráci 1148/57, Nusle, 140 00, Praha 4

 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

  • Se sídlem: Štěpánská 15, 120 00, Praha 2

 • Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

  • Se sídlem: Revoluční 1521/84, 400 01, Ústí nad Labem

 • České vysoké učení technické v Praze – pracoviště Děčín

  • Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
  • Adresa pracoviště Děčín: Pohraniční 1288/1, 405 01, Děčín

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – univerzitní centrum v Litvínově

  • Se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6
  • Adresa univerzitního centra v Litvínově: V Záluží 1, Litvínov 1, 436 01, Litvínov

 • Statutární město Ústí nad Labem

  • Se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 400 01, Ústí nad Labem

 • Statutární město Děčín

  • Se sídlem: Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín IV

 • Statutární město Most

  • Se sídlem: Radniční 1/2, 434 01, Most 1

[gallery columns="5" ids="2505,2502,2510,2509,2508,2503,2507,2504,2501,2506"]

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Verze k projednání návrhu aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie RE:START

05. 10. 2022 | ČR

Verze k projednání návrhu aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024 (AP5 Strategie RE:START)

Možnost pro mladé lidi podílet se na transformaci regionu

04. 10. 2022 | ČR

Informujeme o vyhlášení výzvy pro mladé lidi z „uhelných regionů“, kterým není lhostejný rozvoj regionu, ve kterém žijí a chtějí přispět k jeho transformaci vlastními projekty.

Česká republika má schváleny všechny evropské programy pro období 2021-2027

26. 09. 2022 | ČR

Česká republika teprve jako druhý členský stát dosáhla schválení všech devíti programů politiky soudržnosti v novém programovém období 2021 – 2027.

Konference Strategie restrukturalizace

14. 09. 2022 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádalo dne 16. září 2022 KONFERENCI STRATEGIE RESTRUKTURALIZACE.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.