Zástupci Evropské komise navštívili Severozápad

28. 04. 2022 | ČR

Ve dnech 26.-27. dubna 2022 navštívili zástupci Evropské komise Severozápad. Předmětem této návštěvy společně se zástupci MMR, MŽP a představiteli Karlovarského a Ústeckého kraje, bylo seznámení Evropské komise v čele s ředitelkou Generálního ředitelství EK pro regionální politiku (DG REGIO) paní Emmou Toledano Laredo s problémy, se kterými se tyto dva kraje potýkají a získat představu o závažnosti situace a zároveň o cílech a vizích těchto uhelných regionů.

Celý článek

První den návštěvy byl zahájen v Karlovarském kraji společnou návštěvou lokality Železný dvůr v Chodově, dále bylo navštíveno Denní centrum Mateřídouška, proběhlo jednání s hejtmanem Petrem Kulhánkem a zástupci Karlovarského kraje. Na odpoledne byla naplánována diskuse u Regionálního kulatého stolu k problematice strukturálně postižených regionů, na které byli přítomni senátoři, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, zástupci krajů, měst a obcí a organizací působících v Karlovarském a Ústeckém kraji.

Druhý den cestou z Karlových Varů do Ústeckého kraje byla první zastávkou návštěva prostupného bydlení v Prunéřově, které je určeno sociálně slabým občanům, dále cesta pokračovala do části Předlice v Ústí nad Labem, kde byly prezentovány problémy sociálně vyloučené lokality. 

Cestu autobusem do krajského města zpříjemnilo poutavé vyprávění pana Jiřího Křena o historii těžby, dobývání uhlí, realizovaných rekultivacích uhelných regionů. Cestou byli účastníci upozorněni na povrchový důl ČSA, který by se měl po ukončení těžby uhlí revitalizovat a důležitost v procesu transformace regionu. 

V Severočeské vědecké knihovně proběhla prezentace projektů rekonstrukce Wolfrumovy vily a depozitáře Severočeské vědecké knihovny a na setkání s hejtmanem Janem Schillerem a zástupci Ústeckého kraje zazněly informace o problémech a výzvách, kterým Ústecký kraj čelí. Mezi tématy zazněla transformace, sociální problémy, energetika, na druhou stranu také přes problémy, které kraj má,  bylo zmíněno Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, kde kraj zařizuje pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Návštěva Evropské komise byla zakončena prezentací dvou strategických projektů Ústeckého kraje.
Závěry z Regionálního kulatého stolu ZDE.

Regionální kulatý stůl


Ředitelka DG REGIO p. Emma Toledano Laredo
a ředitel projektů EIB p. Werner Schmidt

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

SCHVÁLEN 5. AKČNÍ PLÁN STRATEGIE RE:START

15. 12. 2022 | ČR

Vláda ČR schválila dne 14.12.2022 usnesením č. 1047 již 5. aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024.

Analýza dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích

29. 11. 2022 | ČR

do definovaných sektorů ve strukturálně postižených regionech ČR vycházející z činnosti Uhelné komise ČR a činnosti PS3 - zveřejněna ke stažení.

Účast na výměnném programu v Bosně a Hercegovině

16. 11. 2022 | ČR

Výměnného programu pro uhelné regiony v transformaci v regionu Tuzla v Bosně a Hercegovině se ve dnech 6.-9. listopadu 2022 také účastnili zástupci oddělení RESTART Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě pozvání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Zástupce oddělení RESTART se zúčastnil jednání a související diskuse k podpoře absorpční kapacity v uhelných regionech

08. 11. 2022 | ČR

Zástupci Evropské komise a řídících orgánů programů financovaných z Evropských fondů dne 7. listopadu vyhodnotili rozjezd nového programového období 2021-2027 jako úspěšný.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.