Workshop k ISPZ

30. 05. 2022 | ČR

26. května 2022 proběhl WORKSHOP pro města a obce k INFORMAČNÍMU SYSTÉMU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ, který pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje.

Celý článek

Workshop, kterého se zúčastnilo bezmála 40 účastníků byl zaměřen na uživatelské představení Informačního systému projektových záměrů (ISPZ), který oddělení RESTART mj. využívá pro sběr projektových záměrů při přípravě 5. aktualizace Akčního plánu.
 

  • Koncepci systému a jeho uživatelské rozhraní a využití představil Mgr. František Puršl z Ministerstva pro místní rozvoj.
Prezentace je dostupná ZDE.
 
  • Za agendu regionálního rozvoje KÚ ÚK hovořil Ing. Jan Kadraba, vedoucí odd. regionálního rozvoje, který zhodnotil využitelnost systému z hlediska strategie rozvoje kraje.
Prezentace je dostupná ZDE.
 
  • Za oddělení RESTART z Ministerstva pro místní rozvoj hovořil Ing. Miloš Soukup, který představil využívání ISPZ při přípravě aktualizace 5. AKČNÍHO PLÁNU. Zdůraznil dlouhodobou potřebu pomoci regionům, jejichž pozice je z hlediska hospodářské restrukturalizace specifická a prezentoval konkrétní postupy s vloženými záměry do ISPZ.
Prezentace je dostupná ZDE.

ISPZ je dostupný na www.projektovezamery.cz
 
Zdroj: RSK ÚK

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Analýza dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích

29. 11. 2022 | ČR

do definovaných sektorů ve strukturálně postižených regionech ČR vycházející z činnosti Uhelné komise ČR a činnosti PS3 - zveřejněna ke stažení.

Účast na výměnném programu v Bosně a Hercegovině

16. 11. 2022 | ČR

Výměnného programu pro uhelné regiony v transformaci v regionu Tuzla v Bosně a Hercegovině se ve dnech 6.-9. listopadu 2022 také účastnili zástupci oddělení RESTART Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě pozvání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Zástupce oddělení RESTART se zúčastnil jednání a související diskuse k podpoře absorpční kapacity v uhelných regionech

08. 11. 2022 | ČR

Zástupci Evropské komise a řídících orgánů programů financovaných z Evropských fondů dne 7. listopadu vyhodnotili rozjezd nového programového období 2021-2027 jako úspěšný.

Zástupci MMR z oddělení RESTART v Bruselu

03. 11. 2022 | ČR

Ve dnech 24. 10. – 27. 10. 2022 se zástupci oddělení RESTART účastnili dvou událostí v Bruselu – Platformy spravedlivé transformace (Just Transition Platform) a souvisejícího doprovodného jednání Evropského výboru regionů (tzv. Multilevel dialogue). Druhou akcí bylo Setkání aktérů spolupracujících s JASPERS (JASPERS stakeholder meeting).

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.