Zástupci MMR z oddělení RESTART v Bruselu

03. 11. 2022 | ČR

Ve dnech 24. 10. – 27. 10. 2022 se zástupci oddělení RESTART účastnili dvou událostí v Bruselu – Platformy spravedlivé transformace (Just Transition Platform) a souvisejícího doprovodného jednání Evropského výboru regionů (tzv. Multilevel dialogue). Druhou akcí bylo Setkání aktérů spolupracujících s JASPERS (JASPERS stakeholder meeting).

Celý článek

Pro ty, kdo neznají JASPERS:  jedná se o nástroj technické podpory EIB pro vybrané země EU. Česká republika se rozhodla, že využije odbornost a pomoc JASPERS mj. v oblasti řešení vybraných otázek spojených s aktivitami Programu Spravedlivá transformace (dále „OPST“). Účast zástupců RE:START z Ministerstva pro místní rozvoj nebyla náhodná, neboť toto oddělení mělo v gesci právě koordinaci a přípravu klíčového Plánu spravedlivé územní transformace, ze kterého vychází OPST.     

Na Platformě spravedlivé transformace vystoupily komisařky Elisa Ferreira (DG REGIO) a Kadri Simson (DG ENER), které zdůraznily potřebu akutní reakce na rostoucí ceny energií. Komisařky připustily možnost zavedení dočasných opatření, která nemusí být přímo v souladu s cíli a politikou Zelené dohody. Prioritou podle nich zůstávají udržitelná řešení. Současně komisařky upozornily, že ve středně a dlouhodobém horizontu se na rozvoji udržitelných zdrojů a odchodu od fosilních paliv nic nemění.

Dalším důvodem pro transformaci je, že přispěje k větší nezávislosti Evropy na nejistých dodávkách dodavatelů fosilních paliv, jakým je např. Rusko. Diskutována byla i otázka energetické chudoby, možnosti a způsoby zapojení dalších aktérů do procesu spravedlivé transformace a další témata. Z úst několika řečníků zazněla i prosba o větší flexibilitu a úpravu nařízení k Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) v oblasti části prostředků FST, které pocházejí z Next Generation EU. Tyto prostředku musejí být využity do roku 2026, což je mnohem dříve ve srovnání s ostatními programy. Zkrácená doba čerpání s sebou nese zvýšené nároky na přípravu kvalitních projektů.

Na Setkání aktérů spolupracujících s JASPERS byly představeny aktivity JASPERS a na konkrétních příkladech projektů pak i možnosti zapojení.

Obě akce byly jednou z prvních možností poznat osobně zahraniční kolegy po období pandemie Covidu, což RE:START využije v rámci budoucí mezinárodní spolupráce i přenosu dobré praxe do českých uhelných regionů.

Autor článku: T. Burdych
Foto: E. Korfová

 
 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Účast na výměnném programu v Bosně a Hercegovině

16. 11. 2022 | ČR

Výměnného programu pro uhelné regiony v transformaci v regionu Tuzla v Bosně a Hercegovině se ve dnech 6.-9. listopadu 2022 také účastnili zástupci oddělení RESTART Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě pozvání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Zástupce oddělení RESTART se zúčastnil jednání a související diskuse k podpoře absorpční kapacity v uhelných regionech

08. 11. 2022 | ČR

Zástupci Evropské komise a řídících orgánů programů financovaných z Evropských fondů dne 7. listopadu vyhodnotili rozjezd nového programového období 2021-2027 jako úspěšný.

Zástupci MMR z oddělení RESTART v Bruselu

03. 11. 2022 | ČR

Ve dnech 24. 10. – 27. 10. 2022 se zástupci oddělení RESTART účastnili dvou událostí v Bruselu – Platformy spravedlivé transformace (Just Transition Platform) a souvisejícího doprovodného jednání Evropského výboru regionů (tzv. Multilevel dialogue). Druhou akcí bylo Setkání aktérů spolupracujících s JASPERS (JASPERS stakeholder meeting).

Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony byla vyjednána v rámci první veřejné soutěže PROGRAMU SIGMA, kterou vyhlásila Technologická agentura České republiky.

01. 11. 2022 | ČR

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.