Analýza dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích

29. 11. 2022 | ČR

do definovaných sektorů ve strukturálně postižených regionech ČR vycházející z činnosti Uhelné komise ČR a činnosti PS3 - zveřejněna ke stažení.

Celý článek

Analýza byla zpracována v rámci projektu „RE:START II“ s reg. číslem CZ.08.1.125/0.0/15_001/0000271, který je financován z Fondu soudržnosti a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc.

Analýza definuje tři úrovně dopadu – přímé, nepřímé a zprostředkované. Přímé dopady - subjekty primárně dotčené útlumem uhlí a energetikou (těžební, elektrárenské a teplárenské společnosti). Nepřímé dopady - subjekty navázané na těžební a elektrárenské společnosti. Zprostředkované dopady - subjekty s energeticky náročnými provozy, potenciálně také domácnosti.

Zpracování analýzy zadalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na základě výběrového řízení společnosti BeePartner a.s. Analýza prošla připomínkovým řízeným členy PS3 a akceptační řízení bylo ukončeno k 11.11.2022.

Analýza ke stažení ZDE.
 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

SCHVÁLEN 5. AKČNÍ PLÁN STRATEGIE RE:START

15. 12. 2022 | ČR

Vláda ČR schválila dne 14.12.2022 usnesením č. 1047 již 5. aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024.

Analýza dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích

29. 11. 2022 | ČR

do definovaných sektorů ve strukturálně postižených regionech ČR vycházející z činnosti Uhelné komise ČR a činnosti PS3 - zveřejněna ke stažení.

Účast na výměnném programu v Bosně a Hercegovině

16. 11. 2022 | ČR

Výměnného programu pro uhelné regiony v transformaci v regionu Tuzla v Bosně a Hercegovině se ve dnech 6.-9. listopadu 2022 také účastnili zástupci oddělení RESTART Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě pozvání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Zástupce oddělení RESTART se zúčastnil jednání a související diskuse k podpoře absorpční kapacity v uhelných regionech

08. 11. 2022 | ČR

Zástupci Evropské komise a řídících orgánů programů financovaných z Evropských fondů dne 7. listopadu vyhodnotili rozjezd nového programového období 2021-2027 jako úspěšný.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.