SCHVÁLEN 5. AKČNÍ PLÁN STRATEGIE RE:START

15. 12. 2022 | ČR

Vláda ČR schválila dne 14.12.2022 usnesením č. 1047 již 5. aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024.

Celý článek

Pátý Souhrnný akční plán svými opatřeními doplňuje předchozí akční plány schválené vládou v minulých letech. Jeho tvorba probíhala podle implementačních zásad schválených vládou v gesci MMR s intenzivním zapojením dotčených krajů.

Souhrnný akční plán projednala tzv. Konference Strategie restrukturalizace za účasti zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, dotčených ministerstev a Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Touto událostí byla formálně zakončena příprava akčního plánu na roky 2023-2024. Současně došlo k aktualizaci implementačních zásad zohledňující organizační změny na Ministerstvu pro místní rozvoj. Další akční plán tak bude předkládán v roce 2024.

V rámci Souhrnného akčního plánu je navrhováno 1 nové opatření a 14 aktualizovaných opatření z předchozích Akčních plánů uvnitř tematických pilířů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského. Navržená opatření budou realizována v letech 2023–2030.
 
V pátém Akčním plánu byl po formální stránce aktualizován soubor hlavních rozvojových projektů (vazba na OPST, aktualizace rozpočtů), které i na základě shody regionálních partnerů definovaly jednotlivé kraje. Tyto projekty jsou příkladem budoucí faktické realizace navržených opatření. Skutečnost, že vláda konkrétní záměry krajů vzala na vědomí, nezakládá závazek jejich budoucího financování. Případné přidělení dotačních prostředků bude předmětem detailního hodnocení podrobných žádostí předkládaných do výzev dotačních titulů vyhlašovaných v rámci strategie RE:START.

5. SOUHRNNÝ AKČNÍ PLÁN STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALIZACE ÚK, MSK A KVK 2023-2024 ZDE ke stažení
Příloha -  Podrobný popis opatření; Hlavní rozvojové projekty a podpůrné projekty krajů
Příloha -  Aktualizované implementační zásady
Příloha -  Zpráva o realizaci opatření SAP hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

SCHVÁLEN 5. AKČNÍ PLÁN STRATEGIE RE:START

15. 12. 2022 | ČR

Vláda ČR schválila dne 14.12.2022 usnesením č. 1047 již 5. aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024.

Analýza dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích

29. 11. 2022 | ČR

do definovaných sektorů ve strukturálně postižených regionech ČR vycházející z činnosti Uhelné komise ČR a činnosti PS3 - zveřejněna ke stažení.

Účast na výměnném programu v Bosně a Hercegovině

16. 11. 2022 | ČR

Výměnného programu pro uhelné regiony v transformaci v regionu Tuzla v Bosně a Hercegovině se ve dnech 6.-9. listopadu 2022 také účastnili zástupci oddělení RESTART Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě pozvání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Zástupce oddělení RESTART se zúčastnil jednání a související diskuse k podpoře absorpční kapacity v uhelných regionech

08. 11. 2022 | ČR

Zástupci Evropské komise a řídících orgánů programů financovaných z Evropských fondů dne 7. listopadu vyhodnotili rozjezd nového programového období 2021-2027 jako úspěšný.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.