Co plánujeme na měsíc prosinec

01. 12. 2016 | ČR

Další příprava Strategie hospodářské restrukturalizace bude projednána s následujícími organizacemi, platformami a zástupci:

Celý článek

1. 12. 2016 – informační semináře pro starosty obcí ÚK a KVK – Program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, Strategie hospodářské restrukturalizace

1. 12. 2016 – zahájení přípravy akčních plánů se zástupci regionů – pracovní skupiny

2. 12. 2016 – shromáždění členů HSR Litoměřice - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace

2. 12. 2016 – jednání se zástupci společnosti Mondi Štětí, návrhy opatření do Akčního plánu strategie

7. 12. 2016 – konference Zaměstnanost 2017 v KVK - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace

7. - 8. 12. 2016 – workshop projektu ÚK Pure Cosmos - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace zahraničním expertům

8. 12. 2016 – koordinační schůze ke strategii hospodářské restrukturalizace

8. 12. 2016 – jednání pracovních skupin „Ekonomický rozvoj“ RSK ÚK – diskuze konkrétních opatření Akčních plánů se zástupci, měst a obcí, vysokých škol, zaměstnavatelských, rozvojových a dalších organizací

13. 12. 2016 – plenární schůze tripartity Moravskoslezského kraje - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace

13. 12. 2016 – příprava činnosti minitýmů – Akční plán strategie

16. 12. 2016 – koordinační schůzka k přípravě Akčního plánu strategie

19. 12. 2016 – předsednictvo Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

SCHVÁLEN 5. AKČNÍ PLÁN STRATEGIE RE:START

15. 12. 2022 | ČR

Vláda ČR schválila dne 14.12.2022 usnesením č. 1047 již 5. aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024.

Analýza dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích

29. 11. 2022 | ČR

do definovaných sektorů ve strukturálně postižených regionech ČR vycházející z činnosti Uhelné komise ČR a činnosti PS3 - zveřejněna ke stažení.

Účast na výměnném programu v Bosně a Hercegovině

16. 11. 2022 | ČR

Výměnného programu pro uhelné regiony v transformaci v regionu Tuzla v Bosně a Hercegovině se ve dnech 6.-9. listopadu 2022 také účastnili zástupci oddělení RESTART Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě pozvání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Zástupce oddělení RESTART se zúčastnil jednání a související diskuse k podpoře absorpční kapacity v uhelných regionech

08. 11. 2022 | ČR

Zástupci Evropské komise a řídících orgánů programů financovaných z Evropských fondů dne 7. listopadu vyhodnotili rozjezd nového programového období 2021-2027 jako úspěšný.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.