Ministerstvo > Regionální rozvoj > Regionální politika > Koncepce a strategie > Program rozvoje obce (PRO) > Archiv > Elektronická metodická podpora rozvojových dokumentů obcí

Elektronická metodická podpora rozvojových dokumentů obcí

V rámci výzvy č. 62 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4.4.a "Veřejná správa a veřejné služby" byl v roce 2010 schválen projekt Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí, jehož realizace byla zahájena 1. dubna 2011. Předpokládané datum ukončení realizace projektu je 31. března 2014. Realizační tým projektu je složen z pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj a tří regionů (Liberecký kraj, Pardubický kraj a Zlínský kraj). Cílem tohoto projektu je posílit efektivnost výkonu územní veřejné správy zvýšením kvality koncepčního řízení obcí a provázanosti a účinnosti nástrojů regionální politiky. Projekt reaguje na neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plánování zejména malých obcí a usiluje o vytvoření nástrojů podporujících zlepšení v této oblasti.

Dokumenty

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena