Národní dotace > Podpora územního plánování a architektonických / urbanistických soutěží

Podpora územního plánování a architektonických / urbanistických soutěží

Podpora územního plánování je řešena programem 117D05 - Podpora územně plánovacích činností obcí. Hlavním cílem je podpora vybraných nástrojů územního plánování. V roce 2019 byla vyhlášena výzva na dotační titul Územní plán. Program 117D15 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží má za cíl zvýšit kvalitu staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena