Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 10 příležitostí
 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce evropských a národních programů v Ministerstvu pro místní rozvoj - 1. kolo

  Termín pro podání žádosti:22. 09. 2022 - 10. 10. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou a multidisciplinární činnost ve vedení ministerstva v Praze v oblasti evropských a národních programů. Spolupráci s partnery na národní i mezinárodní úrovni při tvorbě soustavy operačních nebo dotačních programů a koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie nebo ostatních zahraničních či národních zdrojů. Řízení sekce s 8 útvary (4 odbory a 4 samostatná oddělení) a 206 zaměstnanci. Odměňování v 16. platové třídě (tarifní plat od 41.470 Kč do 62.000 Kč podle délky Vaší praxe), příplatek za vedení (31.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity Co očekáváme: Státní občanství ČR, dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné“ (lze získat dodatečně), znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 1. Finance, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy a 39. Regionální rozvoj. Bližší informace včetně okruhu osob, které se mohou účastnit 1. kola výběrového řízení, jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup listopad – prosinec 2022.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Metodik/Metodička monitorování, oddělení metodického řízení

  Termín pro podání žádosti:21. 09. 2022 - 06. 10. 2022

  Co nabízíme: Různorodou a zajímavou činnost při tvorbě a výkladu metodiky monitorování fondů EU v období 2021-2027. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v listopadu 2022.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Odborný/á referent/ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP2014+), oddělení finanční administrace programů EU

  Termín pro podání žádosti:20. 09. 2022 - 05. 10. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti administrace výzev, vydávání řídící dokumentace a žádostí o platbu z prostředků EU (IROP a OPTP). Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 27 980 Kč do 41 290 Kč podle délky Vaší praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity (mmr.cz): https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu - bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v listopadu 2022.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada v oddělení veřejnosprávních kontrol, odbor kontrolních činností

  Termín pro podání žádosti:16. 09. 2022 - 01. 10. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v oblasti veřejnosprávní kontroly akcí financovaných ze státního rozpočtu a kontroly hospodaření organizačních složek státu. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 1. Finance. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. 11. 2022.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ředitel/ka odboru pro sociální začleňování (Agentura pro sociální začleňování) - 2. kolo

  Termín pro podání žádosti:15. 09. 2022 - 30. 09. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost při řízení odboru zabezpečujícího činnosti v oblasti státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci. Řízení 7 oddělení s cca 70 zaměstnanci (odborníci, analytici a regionální poradci pracující po celé ČR v rámci Agentury pro sociální začleňování). Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 36.200 Kč do 53.650 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (17.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity (mmr.cz): https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ (je možné zažádat následně), znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 8. Zahraniční vztahy a služba, 14. Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika, 22. Legislativa a právní činnost a 23. Lidská práva. Bližší informace včetně okruhu osob, které se mohou účastnit 1. kola výběrového řízení, jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. listopadu 2022.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada - analytik/analytička (data scientist) II, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

  Termín pro podání žádosti:15. 09. 2022 - 30. 09. 2022

  Co nabízíme: Různorodou činnost spojenou s analýzou dat v oblasti bydlení, tvorbou strategie a návrhů reforem a nástrojů a jejich implementování tak, aby došlo ke zlepšení dostupnosti bydlení v ČR pro běžné občany. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. 11. 2022.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vedoucí oddělení analýz a strategie bytové politiky - 1. kolo

  Termín pro podání žádosti:15. 09. 2022 - 30. 09. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost při řízení oddělení, které je zařazeno v odboru v přímé podřízenosti ministra pro místní rozvoj, se 6 podřízenými zaměstnanci. Možnost vedení oddělení, jehož úkolem je analyzovat, tvořit strategie a návrhy reforem a nástrojů, a poté je implementovat tak, aby došlo primárně ke zlepšení dostupnosti bydlení v ČR pro běžné občany. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (9.500 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni), státní občanství ČR. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace včetně okruhu osob, které se mohou účastnit 1. kola výběrového řízení, jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. 11. 2022

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada - analytik/analytička (data scientist), v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

  Termín pro podání žádosti:15. 09. 2022 - 30. 09. 2022

  Co nabízíme: Různorodou činnost spojenou s analýzou dat v oblasti bydlení, tvorbou strategie a návrhů reforem a nástrojů a jejich implementování tak, aby došlo ke zlepšení dostupnosti bydlení v ČR pro běžné občany. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. 11. 2022.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Účetní metodik/metodička, odbor účetnictví a finančních služeb

  Termín pro podání žádosti:09. 09. 2022 - 09. 10. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou práci v odvětví účetnictví a finančních služeb zabezpečující metodické činnosti v oblasti vedení a konsolidace účetnictví státu, vykonávání řídící kontroly v kompetenci hlavního účetního, monitoring a reporting vybraných účetních dat. Odměňování ve 12. platové třídě (tarifní plat od 24.130 Kč do 37.030 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (možno i střední vzdělání s maturitní zkouškou). Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v listopadu 2022.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  IT specialista/ka – správce/kyně serverů, oddělení koncepce informačních technologií

  Termín pro podání žádosti:09. 09. 2022 - 09. 10. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií, technické podpory IT na úrovni serverů a datových sítí, administrace operačních systémů, aplikací a softwaru. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 29 410 Kč do 43 370 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity (mmr.cz): https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu (možnost i nižšího vzdělání /Bc.; VOŠ; SŠ/ - s odpočtem praxe), základy Aj a 2 roky praxe v oblasti datových sítí, výpočetních center, správy serverů. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1.11.2022.

Další příležitosti

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena