Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 21 příležitostí
 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Rada/ministerský rada specialista/specialistka na spisovou službu a archivnictví Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, v odboru pro přípravu Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu

  Termín pro podání žádosti:03. 02. 2023 - 13. 03. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost specialisty na spisovou službu a archivnictví v oblasit metodické, přípravě skartačních plánů a spolupráce s NA ČR pro Specializovaný a odvolací stavební úřad. Odměňování ve 12. platové třídě (tarifní plat od 27.650 Kč do 40.740 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu. Je požadována způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 27. Archivnictví a spisová služba. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15.3. 2023

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ředitel/ředitelka odboru správy národních programů

  Termín pro podání žádosti:03. 02. 2023 - 13. 02. 2023

  Co nabízíme: Možnost řídit středně velký tým (3 oddělení s celkem 32 zaměstnanci) odboru správy národních programů s pravomocí a odpovědností za úspěšnou implementaci významných dotačních programů a podílet se na rozvoji ČR. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (21 000), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx. A další benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Je požadována způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné“ (lze získat dodatečně). Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 1. Finance a 39. Regionální rozvoj. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný termín nástupu 15. března 2023 nebo dle dohody. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, termín doručení žádosti je do 13. února 2023.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada v oddělení řízení strategie regionálního rozvoje II

  Termín pro podání žádosti:02. 02. 2023 - 12. 02. 2023

  Co nabízíme: Různorodou činnost v oblasti regionálního rozvoje zejména v oblasti analytické, zapojení do agendy digitalizace nejenom na národní úrovni a spolupráci na přípravě návrhů celostátních programů rozvoje regionů. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy a 39. Regionální rozvoj. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15. března 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada v oddělení řízení strategie regionálního rozvoje I

  Termín pro podání žádosti:02. 02. 2023 - 12. 02. 2023

  Co nabízíme: Různorodou činnost v oblasti regionálního rozvoje jak z pohledu metodického tak analytického, spolupráci s regiony při přípravě dotačních titulů. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, 39. Regionální rozvoj. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15. března 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – metodik/metodička řízení OP, v oddělení implementace integrovaných nástrojů

  Termín pro podání žádosti:02. 02. 2023 - 12. 02. 2023

  Co nabízíme: Různorodou činnost v oblasti koordinace a metodického usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15. března 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Rada/Ministerský rada v oddělení bezpečnosti a krizového řízení

  Termín pro podání žádosti:01. 02. 2023 - 22. 02. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost v oblasti bezpečnosti na úrovni ústředního správního orgánu. Odměňování ve 12. platové třídě (tarifní plat od 27.650 Kč do 40.740 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 25. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém; 59. Ochrana utajovaných informací. Je požadována způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Tajné“ (je možné zažádat následně). Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15. března 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – rozpočtář/rozpočtářka Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, v odboru pro přípravu Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu

  Termín pro podání žádosti:31. 01. 2023 - 11. 02. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost v rozpočtové oblasti pro Specializovaný a odvolací stavební úřad, práce v modulech RISRE a RISPR. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 1. Finance. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1.3. 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním IV

  Termín pro podání žádosti:31. 01. 2023 - 07. 02. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v oblasti správního řízení, územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právního směru. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. 3. 2023

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – právník/právnička, v odboru legislativně právním, 0,5 úvazek

  Termín pro podání žádosti:31. 01. 2023 - 25. 02. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou činnost v oblasti práva občanského, obchodního a správního. Možnost podílet se na posuzování smluv uzavíraných ministerstvem, zastupovat ministerstvo před soudy (po celé ČR) a sepisovat stanoviska. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat při polovičním úvazku od 17.420 Kč do 25.765 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo a znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 22. Legislativa a právní činnost. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. 3. 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  Vedoucí oddělení RESTART, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

  Termín pro podání žádosti:30. 01. 2023 - 10. 02. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost při řízení oddělení, které je zařazeno v odboru v přímé podřízenosti ministra pro místní rozvoj, s 9 podřízenými zaměstnanci. Možnost podílet se na procesu hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje v kontextu strategického rámce strategie RE:START a Plánu spravedlivé územní transformace. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (11.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni), způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ (je možné zažádat následně). Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace včetně okruhu osob, které se mohou účastnit 1. kola výběrového řízení, jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. 3. 2023 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Specialista/specialistka komunikace (doba určitá)

  Termín pro podání žádosti:30. 01. 2023 - 14. 02. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti komunikace s médii. Možnost podílet se na komunikační strategii ministerstva. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 29.410 Kč do 43.370 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu (možnost i nižšího vzdělání Bc./VOŠ/SŠ dle § 4 odst. 7 NV č. 341/2017 Sb. - odečet praxe). Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup od 15. 3. 2023.

 • Pracovní poměr Na dobu neurčitou

  Specialista/specialistka komunikace

  Termín pro podání žádosti:30. 01. 2023 - 14. 02. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti komunikace s médii. Možnost podílet se na komunikační strategii ministerstva. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 29.410 Kč do 43.370 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu (možnost i nižšího vzdělání Bc./VOŠ/SŠ dle § 4 odst. 7 NV č. 341/2017 Sb. - odečet praxe). Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup je ihned.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada v oddělení analýz a strategie bytové politiky, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

  Termín pro podání žádosti:30. 01. 2023 - 15. 02. 2023

  Co nabízíme: Různorodou činnost spojenou s analýzou dat v oblasti bydlení, tvorbou strategie bydlení, investice v oblasti bydlení a jejich implementování tak, aby došlo ke zlepšení dostupnosti bydlení v ČR pro běžné občany. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 6. Finanční trh a 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15. března 2023.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vedoucí oddělení evropského a mezinárodního práva, v odboru mezinárodních vztahů

  Termín pro podání žádosti:26. 01. 2023 - 06. 02. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v oblasti evropského a mezinárodního práva při řízení oddělení s 8 podřízenými zaměstnanci. Možnost podílet se na zabezpečení posuzování slučitelnosti právních předpisů v působnosti ministerstva s právem EU. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (15.000 Kč), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu s právním zaměřením, znalost angličtiny, francouzštiny, němčiny nebo španělštiny odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni), způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ (je možné zažádat následně). Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 22. Legislativa a právní činnost a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Předpokládaný nástup v březnu 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada - rozpočtový/rozpočtová analytik/analytička, v odboru rozpočtu

  Termín pro podání žádosti:24. 01. 2023 - 04. 02. 2023

  Co nabízíme: Různorodou činnostv oblasti finačního řízení, analýz a metodiky Operačních programů zaměřených na Prahu. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 1. Finance. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v březnu 2023 nebo dohodou.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – komunikační úředník/úřednice, v odboru publicity a evaluací fondů EU

  Termín pro podání žádosti:24. 01. 2023 - 06. 02. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost na pozici komunikačního úředníka se zaměřením na správu a rozvoj webového portálu dotaceEU.cz. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Znalost anglického, německého nebo francouzského jazyka minimálně na úrovni 1. stupně znalosti dle Rozhodnutí MŠMT 24156/2019. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy a lze případně požádat o kratší služební dobu. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v březnu 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ředitel/ředitelka odboru bytové agendy a realitních činností

  Termín pro podání žádosti:23. 01. 2023 - 15. 02. 2023

  Co nabízíme: Odbornou činnost v legislativně-právní oblasti bytových agend (nájmy bytů, správa bytového fondu společenství vlastníků apod.) a realitní činnosti v rámci řízení odboru se 2 odděleními a 9 podřízenými zaměstnanci. Dále širokou spolupráci s odbornou veřejností i poskytování konzultací a tvorbu metodik pro široké spektrum partnerů (obce, profesní sdružení, SVJ, družstva, neziskové organizace). Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší praxe), příplatek za vedení (21.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity (mmr.cz): https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ (je možné zažádat následně), znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) a občanství ČR. Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 22. Legislativa a právní činnost a 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Předpokládaný nástup v březnu 2023 nebo dohodou.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Odborný/á referent/referentka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP2014+) , v oddělení finanční administrace programů EU

  Termín pro podání žádosti:20. 01. 2023 - 05. 02. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti finanční administrace programů EU při administraci výzev, žádostí o platby a přípravě podkladů pro refundaci a certifikaci prostředků EU. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Pracovní poměr na dobu určitou - zástup za RD. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup březen 2023.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada specialista/specialistka na veřejné zakázky Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, v odboru pro přípravu Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu

  Termín pro podání žádosti:19. 01. 2023 - 05. 02. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost v oblasti přípravy, administrace a metodiky veřejných zakázek pro Specializovaný a odvolací stavební úřad. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek. . Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1.3. 2023 nebo dohodou.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, v odboru pro přípravu Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu

  Termín pro podání žádosti:19. 01. 2023 - 05. 02. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost v oblasti přípravy podkladů pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv, operativní činnosti související se správou majetku Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 4.Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace; 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek. . Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1.3. 2023.

Další příležitosti

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena