Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 10 příležitostí
 • Služební poměr Na dobu určitou

  Vrchní ministerský rada – koordinátor/ka přípravy územních skupin předsednictví ČR v Radě EU, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

  Termín pro podání žádosti:23. 05. 2022 - 08. 06. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti koordinace územních skupin předsednictví ČR v Radě EU zahrnující přípravu jednání a podkladů. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 31.670 Kč do 46.840 Kč podle délky Vaší praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) a výkon služby v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v srpnu 2022.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Asistent/ka náměstka pro řízení sekce evropských a národních programů

  Termín pro podání žádosti:19. 05. 2022 - 04. 06. 2022

  Asistent/ka náměstka pro řízení sekce evropských a národních programů Co nabízíme: Zajímavou a pestrou administrativní práci v souvislosti s vedením sekretariátu náměstka pro řízení sekce evropských a národních programů. Odměňování v 11. platové třídě (tarifní plat od 22 980 Kč do 33 790 Kč podle délky Vaší praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené střední vzdělání s maturitou. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červenci 2022.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada - komunikační úředník/úřednice, v odboru publicity a evaluací fondů EU

  Termín pro podání žádosti:19. 05. 2022 - 04. 06. 2022

  Co nabízíme: Rozmanitou práci v oblasti komunikace fondů EU při přípravě tiskových zpráv, textů pro digitální kampaně a příspěvků na sociální sítě, provádění korektur a zajišťování podkladů pro interního grafika. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 27. 980 Kč do 41. 290 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, znalost anglického nebo francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) a výkon služby v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červenci 2022.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Koordinátor/koordinátorka programu, v odboru řízení a koordinace fondů EU

  Termín pro podání žádosti:17. 05. 2022 - 02. 06. 2022

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost v oblasti koordinace fondů EU, pravidelné sledování a vyhodnocování čerpání a plnění cílů programu, řízení rizik a zpracování analytických podkladů k danému programu. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 31.670 Kč do 46.840 Kč podle délky Vaší praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červenci 2022.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vedoucí/ho oddělení implementace integrovaných nástrojů, v odboru Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu - 1. kolo

  Termín pro podání žádosti:17. 05. 2022 - 02. 06. 2022

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení implementace integrovaných nástrojů, v odboru Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu. Termín pro podání žádosti: 17. 05. 2022 – 2. 06. 2022 s předpokládaným nástupem v červenci 2022 Co nabízíme: Různorodou činnost při vedení oddělení zabezpečujícího řízení programu IROP a plnění úkolů Řídicího orgánu IROP v oblasti integrovaných nástrojů, podílejícího se na koordinaci a metodickém usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů také v oblasti integrovaných nástrojů. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 31.670 Kč do 46.840 Kč podle délky Vaší praxe), příplatek za vedení (9.500 Kč), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) a výkon služby v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace včetně okruhu osob, které se mohou účastnit 1. kola výběrového řízení, jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Bližší informace včetně okruhu osob, které se mohou účastnit 1. kola výběrového řízení, jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Metodik/metodička řízení OP, v odboru Řídícího orgánu IROP

  Termín pro podání žádosti:13. 05. 2022 - 28. 05. 2022

  Co nabízíme: Různorodou činnost v oblasti metodického řízení při přípravě metodických dokumentů, procedurálních postupů, pravidel a manuálů pro IROP. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 31.670 Kč do 46.840 Kč podle délky Vaší praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červenci 2022.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – projektový/á manažer/ka v oddělení finanční administrace programů EU

  Termín pro podání žádosti:12. 05. 2022 - 27. 05. 2022

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – projektové/ho manažera/ky Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti finanční administrace programů EU zabezpečující plynulé čerpání operačních programů. Komunikaci se zprostředkujícím subjektem a příjemci dotací. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 31.670 Kč do 46.840 Kč podle délky Vaší praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a výkon služby v oborech 1. Finance a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červenci 2022.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – právník/právnička, v odboru legislativně právním

  Termín pro podání žádosti:11. 05. 2022 - 27. 05. 2022

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právníka/právničky, v odboru legislativně právním Co nabízíme: Zajímavou činnost v oblasti práva občanského, obchodního, správního a rozpočtových pravidel. Možnost podílet se na posuzování smluv uzavíraných ministerstvem, zastupování ministerstva před soudy všech instancí (po celé ČR), tvorbě rozhodnutí dle správního řádu. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat při úvazku 0,5 od 15.835 Kč do 23.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity (mmr.cz): https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, znalost cizího jazyka na úrovni 1. stupně dle Rozhodnutí MŠMT 24156/2019. Výkon služby v oboru 22. Legislativa a právní činnost. Výbornou znalost českého jazyka, schopnost stylisticky, pravopisně i formálně bezchybného projevu, pečlivost, smysl pro detail. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červnu 2022.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/ka vládní agendy, oddělení vládní a parlamentní agendy

  Termín pro podání žádosti:11. 05. 2022 - 26. 05. 2022

  Ministerstvo pro místní rozvoj, oddělení vládní a parlamentní agendy, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na místo MMR_26: Referent/ka vládní agendy a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v útvaru v přímé podřízenosti ministra pro místní rozvoj, který zabezpečuje vládní a parlamentní agendy zahrnující evidenci korespondence ministra a následné elektronické zpracování, spolupráci na sledování meziresortních připomínkových řízení a zabezpečení vkládání do eKLEP. Odměňování ve 12. platové třídě (tarifní plat od 24.130 Kč do 37.030 Kč podle délky Vaší praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity (mmr.cz): https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červnu 2022.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  Vrchní ministerský rada – projektový/á a finanční manažer/ka programu NPO, v odboru projektového řízení

  Termín pro podání žádosti:11. 05. 2022 - 26. 05. 2022

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – projektové/ho a finanční/ho manažera/ky programu NPO, v odboru projektového řízení Co nabízíme: Rozmanitou činnost projektového a finančního manažera programu Národní plán obnovy (NPO) zajišťujícího přípravu, realizaci a řádnou administraci určených projektů v rámci NPO. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 31.670 Kč do 46.840 Kč podle délky Vaší praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a výkon služby v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Další příležitosti

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena