Kontakty na vedení ministerstva

Ministr pro místní rozvoj

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Ministr pro místní rozvoj

Sekretariát ministra

Bc. Lucie Brožová

Tel.: +420 224 861 145

Sekce

Náměstek člena vlády

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Tel.: +420 224 861 372

Náměstek člena vlády

Ondřej Profant

Tel.: +420 224 861 800

Sekce evropských a národních programů

Mgr. Zdeněk Semorád

Tel.: +420 224 861 225

Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D

Tel.: +420 224 861 341

Sekce výstavby a veřejného investování

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

Tel.: +420 234 154 303

Sekce bydlení a sociálního začleňování

RNDr. Jiří Klíma

Tel.: +420 224 864 398

Sekce ekonomická

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA

Sekce regionálního rozvoje

Ing. David Koppitz

Tel.: +420 224 864 488

Sekce státní tajemnice

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA

Tel.: +420 224 861 553

Sekce informačních a komunikačních technologií

Ing. Jan Koudelka

Tel.: +420 224 861 750

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena