Útvary přímo řízené ministrem

Mezi útvary přímo řízené ministrem patří odbor kabinetu, oddělení interního auditu, oddělení vládní a parlamentní agendy, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení a bezpečnostní ředitel.

Sekce

Odbor kabinetu

Mgr. Matouš Vanča

Tel.: +420 224 861 650

Oddělení interního auditu

Ing. Dana Ratajská

Tel.: +420 224 862 200

Bezpečnostní ředitel

PhDr. Jiří Janoušek

Tel.: +420 224 861 538

Oddělení vládní a parlamentní agendy

Venuše Kuželová

Tel.: +420 224 861 195

Oddělení kyberbezpečnosti a IT strategií

Mgr. Josef Trubáček

Tel.: +420 224 861 901

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena