Sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu

Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů zejména koordinuje mezinárodní a EU záležitosti v okruhu působnosti ministerstva, řídí programové období 2014 – 2020 na úrovni Dohody o partnerství, vykonává funkci Národního orgánu pro koordinaci v oblasti rozvoje lidských zdrojů podílejících se na zajištění řádného a včasného čerpání finančních prostředků z ESI fondů v ČR.

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D

Náměstkyně pro řízení sekce

Sekce

Odbor řízení a koordinace fondů EU

Ing. Kateřina Neveselá

Tel.: +420 224 861 411

Odbor mezinárodních vztahů

Mgr. Magdaléna Ovesen

Tel.: +420 224 861 822

Odbor cestovního ruchu

JUDr. Renata Králová

Tel.: + 420 224 864 550

Odbor publicity a evaluací fondů EU

Ing. Radek Kobza

Tel.: +420 224 861 674

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena