Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů

Podpora a rozvoj regionů

Regionální programy jsou účinnými nástroji, jejichž prostřednictvím můžeme pozitivně ovlivňovat území regionů, především těch znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena