Sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová Ph.D.

Vrchní ředitelka sekce

Sekce

Odbor územně a stavebně správní

Ing. Ivana Jakoubková

Tel.: +420 224 862 275

Odbor územního plánování

Ing. Roman Vodný, Ph.D

Tel.: +420 224 862 123

Odbor stavebního řádu

Ing. Žanet Hadžić

Tel.: +420 224 862 381

Odbor bytové agendy a realitních činností

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Tel.: +420 224 864 114

Odbor strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

Tel.: +420 224 864 303

Oddělení pohřebnictví

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Tel.: +420 234 154 146

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena