Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Archiv koncepčních a strategických dokumentů > Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 - připomínkování

Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 - připomínkování

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo návrh Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále též „Zpráva“), který zveřejnilo na svých internetových stránkách a je možné k němu podávat písemné připomínky ze strany obcí a veřejnosti na základě § 35 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena