Přehled o stavu plnění úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady

Přehled o stavu plnění úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 a z příslušných usnesení vlády.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena