Základní pojetí konceptu udržitelného rozvoje

Vývoj principů udržitelného rozvoje 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena