Ministerstvo > Regionální politika > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj > Úvodní informace o udržitelném rozvoji

Úvodní informace o udržitelném rozvoji

Udržitelný rozvoj je novým rámcem strategie civilizačního rozvoje. Vychází z klasické a široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena