Další právní informace

Rubrika obsahuje výklady, komentáře, stanoviska, metodiky a další doplňující informace k právním normám z oblasti cestovního ruchu.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena