Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání č. 179/2006 Sb.,

Současný svět s moderním, dynamicky se rozvíjejícím ekonomickým prostředím, klade stále vyšší nároky na lidské zdroje, které se promítají do konkurenčního prostředí na trhu práce. Počáteční vzdělávání, které člověk absolvuje ve škole, je tak nutno doplňovat dalším vzděláváním, které pomáhá udržet si kontakt s vývojem příslušného oboru. Ve smyslu zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání dalšího vzdělávání) a jeho prováděcí vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání působí Ministerstvo pro místní rozvoj ve vztahu k cestovnímu ruchu, jako autorizující orgán pro autorizace subjektů, které mají zájem a předpoklady pro zkoušení a ověřování profesních kvalifikací z oboru 65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena