Prodloužení výzvy CLLD_16_002

25.11.2016: Odbor regionální politiky MMR prodlužuje lhůtu pro předkládání žádostí o podporu SCLLD do 31. prosince 2016
V souladu s podmínkami Výzvy pro předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 2 (CLLD_16_002) bude prodlouženo období pro příjem žádostí o podporu v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+. Původně stanovený termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje 31. října 2016 je změněn na 31. prosince 2016 ve 12:00.

Odbor regionální politiky prodlužuje období pro příjem žádostí s ohledem k dosavadnímu průběhu procesu hodnocení strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Výzva č. 2 je určena jednak místním akčním skupinám, které nepodaly žádost v první výzvě, a také žadatelům, kteří v první výzvě neuspěli a s ohledem k nastavení procesu hodnocení integrovaných strategií budou žádost o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje podávat podruhé. 
 
Vzhledem k tomu, že poslední den běhu lhůty není pracovním dnem, nebude možno spoléhat na technickou podporu v případě potíží vzniklých při podání žádosti. Doporučujeme proto podání žádosti neodkládat na poslední den otevření výzvy.