Vyhlášené výzvy

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií integrovaných nástrojů (CLLD, ITI, IPRÚ).

Výpis článků

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena