Úřední deska

Na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR naleznete oznámení ministerstva. Veškeré zde vyvěšené dokumenty jsou zároveň dostupné na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název Soubor ke stažení
16.11.2018 02.12.2018 Referent/ka v oddělení regulatorního rámce fondů EU (NOK) [ASPX,
16.11.2018 02.12.2018 Vedoucí oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství [ZIP, 3MB]
15.11.2018 18.12.2018 Oznámení o zveřejnění materiálu MMR: „Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1“ a stanovení lhůty pro podání písemných připomínek ze strany veřejnosti a obcí [ASPX,
15.11.2018 30.11.2018 Analaytik/čka finančního/věcného pokroku v oblasti fondů EU inzerat_analytik-fin-vecneho-pokroku-v-oblasti-fondu-EU_1 [DOCX, 38KB]
14.11.2018 29.11.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu pro místní rozvoj VR_NM_09 [ZIP, 3MB]
14.11.2018 30.11.2018 Doručení usnesení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. 11. 2018 č. j. MMR-49624/2018-83/3247 veřejnou vyhláškou - ,,Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou - HTÚ" [PDF, 409KB]
14.11.2018 30.11.2018 Doručení usnesení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. 11. 2018 č. j. MMR-41762/2018-83/2700 veřejnou vyhláškou - ,,Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou - HTÚ" [PDF, 416KB]
13.11.2018 30.11.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ II. [ZIP, 2MB]
13.11.2018 30.11.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ I. [ZIP, 2MB]
12.11.2018 29.11.2018 Vrchní ministerský rada v oddělení analytickém VR_VMra-v-odd-analytickem [ZIP, 1MB]
09.11.2018 24.11.2018 Vrhcní ministerský rada - právník/právnička [ASPX,
08.11.2018 23.11.2018 Právník/právnička [DOCX, 36KB]
07.11.2018 25.11.2018 Referent/-ka v oddělení územně a stavebně správním I [DOCX, 39KB]
01.11.2018 18.11.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – projektového manažera/-ky – garanta/-ky IROP [ZIP, 2MB]
01.11.2018 18.11.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – IT specialista/-ka [ZIP, 2MB]
01.11.2018 18.11.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení správy serverů, aplikací a ICT infrastruktury [ZIP, 2MB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 [PDF, 353KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 [PDF, 324KB]
01.01.2017 31.12.2020 Informace o provozu podatelny na MMR [PDF, 683KB]
01.01.2017 31.12.2020 Veřejnoprávní Smlouva MMRxMF_03082015 [PDF, 749KB]

Odebírejte aktualizace této stránky

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena