Official Notice Board

You can find important notices issued by the Ministry on the electronic official notice board of the Ministry for Regional Development. All of the documents posted here are also simultaneously available on the physical official notice board of the Ministry.

Date From Date To Title File
14.06.2021 04.07.2021 Ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním VR-MRa-v-odd-uzemne-a-stavebne-spravnim.zip [ZIP, 2MB]
14.06.2021 29.06.2021 Vedoucí oddělení hospodářské správy Vedouci-oddeleni-hospodarske-spravy.zip [ZIP, 3MB]
10.06.2021 11.07.2021 Architekt/ka kybernetické bezpečnosti inzerat-Architekt-kyber-bezp.pdf [PDF, 191KB]
09.06.2021 10.07.2021 Vrchní ministerský rada - pořizovatel/ka územního rozvojového plánu [, 0KB]
09.06.2021 20.06.2021 Vedoucí oddělení evaluací VR-VO-odd-evaluaci.zip [ZIP, 3MB]
07.06.2021 22.06.2021 Asistent/ka oddělení hospodářské správy Asistent-ka-OHS.pdf [PDF, 164KB]
04.06.2021 24.06.2021 Ministerský rada – rozpočtář/rozpočtářka v oblasti programového financování MRa-rozpoctar-ka-v-obl-PF.zip [ZIP, 1MB]
01.06.2021 16.06.2021 Vrchní ministerský rada – metodik/čka strategické práce VMRa-metodik-strat-prace.zip [ZIP, 2MB]
01.06.2021 16.06.2021 Vrchní ministerský rada metodik/čka v oblasti finančních nástrojů a kohézní politiky [, 0KB]
01.06.2021 16.06.2021 Vrchní ministerský rada v oddělení komunikace fondů EU v odboru publicity a evaluací fondů EU VMRa_888.zip [ZIP, 2MB]
01.06.2021 16.06.2021 Vrchní ministerský rada v oddělení právních předpisů a koncesí v cestovním ruchu VMRa_914.zip [ZIP, 2MB]
01.06.2021 16.06.2021 Ministerský rada – rozpočtář/rozpočtářka MRa-rozpoctar-ka.zip [ZIP, 1MB]
01.06.2021 16.06.2021 Vrchní ministerský rada – právník/právnička OSŘ VMRa-pravnik-cka.zip [ZIP, 1MB]
01.06.2021 16.06.2021 Expert/ka na inkluzivní vzdělávání (OP VVV) VR-Expert-na-IKV.pdf [PDF, 167KB]
31.05.2021 18.06.2021 Referent/ka v oddělení realizace NIPEZ VR-referent-v-odd-relaizace-NIPEZ.pdf [PDF, 192KB]
20.05.2021 21.06.2021 Vrchní ministerský rada právník/právnička VR-VMRa-pravnik-pravnicka-OPB.zip [ZIP, 2MB]
28.04.2021 Přehled přestupků za rok 2020 – Stavební zákon Prehled-prestupku [XLSX, 36KB]
11.09.2020 Součinnostní dohoda Soucinnostni-dohoda.pdf [PDF, 707KB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 Verejnopravni-smlouva,-c-j-MMR-12233-2018-51.pdf [PDF, 353KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 [PDF, 324KB]

Subscribe to news from this section

©2021 Ministry of Regional Development CZ, all rights reserved.