Official Notice Board

Important notices by the Ministry can be found on the electronic official notice board of the Ministry for Regional Development. All documents posted here are simultaneously available on the physical official notice board of the Ministry.

Date From Date To Title File
25.02.2020 20.03.2020 Expert/ka na ESIF (OPZ) Expert-na-ESIF.docx [DOCX, 44KB]
25.02.2020 20.03.2020 Expert/ka pro zaměstnanost (OPZ) [, 0KB]
25.02.2020 20.03.2020 Expert/ka pro sociální bydlení (OPZ) [, 0KB]
25.02.2020 10.03.2020 Vrchní ministerský rada v oddělení stížností a protikorupčních aktivit VR-VMRa-v-odd-stiznosti-a-protikorupcnich-aktivit.zip [ZIP, 2MB]
25.02.2020 10.03.2020 Ministerský rada v oddělení veřejnosprávních kontrol [, 0KB]
21.02.2020 20.03.2020 Vedoucí oddělení územní spolupráce a komunikace VO-uzemni-spol-a-kom.zip [ZIP, 3MB]
21.02.2020 17.03.2020 Ministerský rada v oddělení realizace projektů OPTP MRa-v-odd-real-proj-OPTP.zip [ZIP, 2MB]
21.02.2020 10.03.2020 Vrchní ministerský rada v oddělení realizace veřejných zakázek VMRa-v-odd-real-vz.zip [ZIP, 2MB]
21.02.2020 10.03.2020 Expert/ka na místní akční skupiny a kraje (OPZ) Expert-na-mistni-akcni-skupiny-a-kraje.docx [DOCX, 45KB]
20.02.2020 10.03.2020 Ministerský rada – rozpočtový/á analytik/čka v oblasti programového financování MRa-rozpoc-an.zip [ZIP, 2MB]
19.02.2020 06.03.2020 Metodik/metodička koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách 2 (OPZ) inzerat_MMR_1028.docx [DOCX, 45KB]
19.02.2020 06.03.2020 Expert/ka na komunitní práci (OPZ) Expert-na-komunitni-praci.docx [DOCX, 45KB]
19.02.2020 06.03.2020 Metodik/metodička v oblasti fondů EU inzerat_Metodik-v-oblasti-fondu-EU.docx [DOCX, 39KB]
19.02.2020 06.03.2020 Koordinátor/koordinátorka programu (NOK) [, 0KB]
19.02.2020 06.03.2020 Koordinátor/koordinátorka reportingu v oblasti fondů EU (NOK) inzerat_koordinator-reportingu.docx [DOCX, 39KB]
18.02.2020 06.03.2020 Řidič/ka motorových vozidel inzerat-608_ridic-motor-vozidel.docx [DOCX, 41KB]
17.02.2020 03.03.2020 Metodik/metodička programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika [, 0KB]
14.02.2020 03.03.2020 Rozhodnutí č.j. MMR-491/2020-83/52 ze dne 10. února 2020 - Zástavba okolí stanice metra Invalidovna Rozhodnuti-c-j-MMR-4912020-8352-ze-dne-10-2-2020-Zastavba-okoli-stanice-metra-Invalidovna.pdf [PDF, 280KB]
11.02.2020 28.02.2020 Architekt/-ka kybernetické bezpečnosti inzerat-745_architekt-kyber-bezp.docx [DOCX, 40KB]
10.02.2020 26.02.2020 Metodik/metodička OP TP inzerat-Metodik-OP-OPTP.docx [DOCX, 50KB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 Verejnopravni-smlouva,-c-j-MMR-12233-2018-51.pdf [PDF, 353KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 [PDF, 324KB]
01.01.2017 31.12.2020 Informace o provozu podatelny na MMR S001KON28017032414470.pdf [PDF, 683KB]
01.01.2017 31.12.2020 Veřejnoprávní Smlouva MMRxMF_03082015 VP-Smlouva-MMRxMF_03082015.pdf [PDF, 749KB]

Subscribe to news from this section

©2018 Ministry of Regional Development CZ, all rights reserved.