Official Notice Board

You can find important notices issued by the Ministry on the electronic official notice board of the Ministry for Regional Development. All of the documents posted here are also simultaneously available on the physical official notice board of the Ministry.

Date From Date To Title File
02.12.2020 18.12.2020 Vedoucí oddělení analýz a koncepce bytové politiky VR-VO-odd-analyz-a-bytove-politiky.zip [ZIP, 3MB]
01.12.2020 16.12.2020 Koordinátor/ka kontrol a nesrovnalostí - veřejné zakázky Kordinator-ka-kontrol-a-nesrovnalosti-verejne-zakazky.docx [DOCX, 47KB]
30.11.2020 18.12.2020 Vrchní ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním III VMRa-v-OUSS-III.zip [ZIP, 2MB]
24.11.2020 10.12.2020 Expert/ka na inkluzivní vzdělávání VR-Expert-na-IKV.docx [DOCX, 46KB]
24.11.2020 11.12.2020 Ministerský rada v oddělení administrativy národních a NNO programů MRa-734.zip [ZIP, 2MB]
24.11.2020 09.12.2020 Vrchní ministerský rada v oddělení digitalizace stavebního řízení VR-VMRa-v-odd-DSR.zip [ZIP, 2MB]
23.11.2020 09.12.2020 Oznámení - č.j. MMR-5406/2016-83/2738/2020 5406-2016-83-2738-2020-oznameni-o-pokracovani-v-rizeni.pdf [PDF, 458KB]
19.11.2020 06.12.2020 Vrchní ministerský rady v oddělení pro mezinárodní spolupráci VMRa-v-odd-pro-mez-spol.zip [ZIP, 2MB]
13.11.2020 02.12.2020 Projektový/á a finanční manažer/ka projektu Proj-a-fin-manazer.docx [DOCX, 46KB]
13.11.2020 02.12.2020 Vrchní ministerský rada v oddělení evropského a mezinárodního práva VMRa-v-odd-ev-a-mez-prava.zip [ZIP, 550KB]
11.11.2020 10.12.2020 Architekt/ka kybernetické bezpečnosti inzerat-745_architekt-kyber-bezp.docx [DOCX, 41KB]
11.09.2020 Součinnostní dohoda Soucinnostni-dohoda.pdf [PDF, 707KB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 Verejnopravni-smlouva,-c-j-MMR-12233-2018-51.pdf [PDF, 353KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 [PDF, 324KB]
01.01.2017 31.12.2020 Informace o provozu podatelny na MMR S001KON28017032414470.pdf [PDF, 683KB]
01.01.2017 31.12.2020 Veřejnoprávní Smlouva MMRxMF_03082015 VP-Smlouva-MMRxMF_03082015.pdf [PDF, 749KB]

Subscribe to news from this section

©2018 Ministry of Regional Development CZ, all rights reserved.