Official Notice Board

Important notices by the Ministry can be found on the electronic official notice board of the Ministry for Regional Development. All documents posted here are simultaneously available on the physical official notice board of the Ministry.

Date From Date To Title File
19.07.2019 05.08.2019 Vyrozumění o podaných rozkladech a výzva k vyjádření se k jejich obsahu, č.j. MMR-32167/2019-83/2065 [ASPX,
16.07.2019 06.08.2019 Referent/ka do oddělení analýz [ASPX,
15.07.2019 01.08.2019 Usnesení o zahájení přezkumného řízení č.j. MMR-54800/2018-83/3559 ze dne 9. července 2019 [ASPX,
15.07.2019 31.07.2019 Odborný/-á referent/-ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+) [ASPX,
12.07.2019 30.07.2019 Oznámení - veřejná vyhláška o možnosti převzetí rozhodnutí č.j. MMR-4735/2019-83/369 o odvolání ve věci stavby „Oplocení a bazén“ v k.ú. Velké Bílovice - účastníkům řízení: Ervin V. Fuchs, Bohuslav Z. Kostka, Emily B. Lyskin a Blanche K. Rodgers [ASPX,
12.07.2019 14.08.2019 Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání ve věci umístění stavby označené jako „Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon – TR Bezděčín“ [ASPX,
12.07.2019 27.07.2019 Vedoucí oddělení analýz [ASPX,
09.07.2019 28.07.2019 Vrchní ministerský rada v oddělení realizace veřejných zakázek [ASPX,
09.07.2019 28.07.2019 Ministerský rada v oddělení realizace veřejných zakázek [ASPX,
09.07.2019 25.07.2019 Vedoucí oddělení realizace MS [ASPX,
09.07.2019 28.07.2019 Vrchní ministerský rada v oddělení realizace projektů OPTP [ASPX,
09.07.2019 25.07.2019 Rozhodnutí č.j. MMR-16105/2019-83/724 ze dne 3. července 2019 - Bytový dům Žižkova, Brno [ASPX,
08.07.2019 01.08.2019 Změna podmínek veřejné soutěže S331KON22019070807440 [PDF, 219KB]
01.07.2019 31.07.2019 Výsledek hodnocení nabídek v I. stupni – Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Staroměstské nám. 934, Praha 1 Protokoly_scan_k-uverejneni [PDF, 80KB]
28.06.2019 31.07.2019 Oznámení o zahájení řízení - „6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 167 Kyselovice – TU 175 Hynčice“ [ASPX,
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 [ASPX,
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 [PDF, 324KB]
01.01.2017 31.12.2020 Informace o provozu podatelny na MMR [ASPX,
01.01.2017 31.12.2020 Veřejnoprávní Smlouva MMRxMF_03082015 [ASPX,

Subscribe to news from this section

©2018 Ministry of Regional Development CZ, all rights reserved.