Úřední deska

Na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR naleznete oznámení ministerstva. Veškeré zde vyvěšené dokumenty jsou zároveň dostupné na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název Soubor ke stažení
22.09.2022 10.10.2022 Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce evropských a národních programů - 1. kolo VR-namestek_kyne-pro-rizeni-sekce-03.zip [ZIP, 3MB]
21.09.2022 06.10.2022 Metodik/Metodička monitorování, oddělení metodického řízení inzerat.pdf [PDF, 190KB]
20.09.2022 05.10.2022 Odborný/á referent/ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP2014+) inzerat.pdf [PDF, 191KB]
16.09.2022 01.10.2022 Vrchní ministerský rada v oddělení veřejnosprávních kontrol, odbor kontrolních činností MMR_690.zip [ZIP, 2MB]
15.09.2022 30.09.2022 Ředitel/ka odboru pro sociální začleňování (Agentura pro sociální začleňování) - 1. kolo VR-Reditel-OSZ.zip [ZIP, 3MB]
15.09.2022 30.09.2022 Vrchní ministerský rada - analytik/analytička (data scientist) II, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení VMRa_404.zip [ZIP, 1MB]
15.09.2022 30.09.2022 Vedoucí oddělení analýz a strategie bytové politiky – 1. kolo VR-VO185.zip [ZIP, 2MB]
15.09.2022 30.09.2022 Vrchní ministerský rada - analytik/analytička (data scientist), v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení VMRa_387.zip [ZIP, 1MB]
13.09.2022 28.09.2022 Referent/ka v oddělení územně a stavebně správním IV, odbor územně a stavebně správní inzerat.pdf [PDF, 190KB]
13.09.2022 28.09.2022 Vrchní ministerský rada – právník/právnička, v odboru legislativně právním VMRa-pravnik-cka.zip [ZIP, 2MB]
12.09.2022 28.09.2022 Vedoucí oddělení realizace programů VR-VO-realizace-programu.zip [ZIP, 3MB]
12.09.2022 27.09.2022 Referent/ka majetkové správy, oddělení hospodářské správy inzerat.pdf [PDF, 165KB]
09.09.2022 09.10.2022 Účetní metodik/metodička, odbor účetnictví a finančních služeb ucetni.pdf [PDF, 173KB]
09.09.2022 09.10.2022 IT specialista/ka – správce/kyně serverů, oddělení koncepce informačních technologií inzerat.pdf [PDF, 168KB]
28.04.2021 Přehled přestupků za rok 2020 – Stavební zákon Prehled-prestupku [XLSX, 36KB]
11.09.2020 Součinnostní dohoda Soucinnostni-dohoda.pdf [PDF, 707KB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 Verejnopravni-smlouva,-c-j-MMR-12233-2018-51.pdf [PDF, 353KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 Verejnopravni-smlouva-c-j-MMR-54076-2017-26 [PDF, 324KB]

Odebírejte aktualizace této stránky

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena