Úřední deska

Na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR naleznete oznámení ministerstva. Veškeré zde vyvěšené dokumenty jsou zároveň dostupné na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název Soubor ke stažení
14.01.2021 31.01.2021 Ředitel/ředitelka odboru informatiky RO-OI.zip [ZIP, 2MB]
14.01.2021 29.01.2021 Vrchní ministerský rada – právník/právnička VR-VMRa-pravnik.zip [ZIP, 2MB]
14.01.2021 30.01.2021 Vrchní ministerský rada v oddělení realizace NIPEZ VMRa-v-oddeleni-realizace-NIPEZ.zip [ZIP, 1MB]
12.01.2021 31.01.2021 Vrchní ministerský rada - právník/právnička OSŘ VMRa-pravnik-OSR.zip [ZIP, 2MB]
12.01.2021 31.01.2021 Vrchní ministerský rada v oddělení veřejných dražeb VMRa-v-odd-verejnych-drazeb.zip [ZIP, 1MB]
08.01.2021 23.01.2021 Lokální konzultant/ka 12 (OPZ) inzerat-lokalni-konzultant-ka-12.docx [DOCX, 45KB]
08.01.2021 23.01.2021 Lokální konzultant/ka 26 (OPZ) inzerat-lokalni-konzultant-ka-26.docx [DOCX, 45KB]
08.01.2021 23.01.2021 Lokální konzultant/ka 19 [, 0KB]
08.01.2021 23.01.2021 Expert/ka ESIF (OP VVV) Expert-ESIF.docx [DOCX, 45KB]
08.01.2021 05.02.2021 Ředitel/ředitelka Ústavu územního rozvoje [, 0KB]
07.01.2021 23.01.2021 Finanční manažer/ka projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV) finan-manazer-projektu-IKV.docx [DOCX, 42KB]
06.01.2021 22.01.2021 Vrchní ministerský rada – právník/právnička VMRa-pravnik-pravnicka.zip [ZIP, 3MB]
04.01.2021 20.01.2021 Vrchní ministerský rada - koordinátor/ka přípravy územních skupin předsednictví ČR v Radě EU VR-VMRa-koordinator-pripravy.zip [ZIP, 2MB]
16.12.2020 16.01.2021 Architekt/ka kybernetické bezpečnosti inzerat-745_architekt-kyber-bezp.docx [DOCX, 41KB]
10.12.2020 16.02.2021 Oznámení Ministerstva pro místní rozvoj: Návrh Aktualizace č.4 Politiky územního rozvoje ČR, Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a související materiály, zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, stanovení lhůty a způsobu pro podání písemných připomínek obcí a veřejnosti a o formě, místě a době konání a veřejného projednání 72442_2020_81_Oznameni_Uredni_deska_MMR__A4PUR.pdf [PDF, 407KB]
11.09.2020 Součinnostní dohoda Soucinnostni-dohoda.pdf [PDF, 707KB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 Verejnopravni-smlouva,-c-j-MMR-12233-2018-51.pdf [PDF, 353KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 [PDF, 324KB]

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena