Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Komunikace s úřadem > Rovné příležitosti žen a mužů na ...

Rovné příležitosti žen a mužů na Ministerstvu pro místní rozvoj

 

Priority Ministerstva pro místní rozvoj ČR při prosazování rovných příležitostí v roce 2017 jsou zaměřené na slaďování pracovního a rodinného/osobního života – z připravovaného projektu Gender MMR by mělo vzejít několik analytických a metodických materiálů, které se budou implementovat. Chceme se zaměřit na flexibilní formy práce a dále chceme navázat lepší spolupráci s rodiči na mateřské/rodičovské dovolené.

    Priority pro rok 2017 [PDF, 119.21KB].
    Zpráva o plnění priorit za rok 2016 [PDF, 118.9KB].
    Strategie rovných příležitostí [PDF, 72.88KB].

Další materiály a dokumenty:

Pracovní skupina pro prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na Ministerstvu pro místní rozvoj byla zřízena rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj     číslo 128 z 18.11.2015 [PDF, 209.85KB]. Stejným rozhodnutím byl schválen i nový     Statut pracovní skupiny [PDF, 204.63KB]. Předsedkyní pracovní skupiny byla jmenována paní státní tajemnice Ing. Zdeňka Pikešová, MPA, místopředsedou pak Mgr. Bc. Ondřej Liška, vedoucí oddělení služebních a pracovněprávních vztahů.

    Priority pro rok 2016 [PDF, 118.9KB].
    Zpráva o plnění priorit za rok 2015 [PDF, 587.11KB].
    Priority pro rok 2015 [PDF, 118.4KB].
    Zpráva o plnění priorit za rok 2014 [PDF, 490.49KB].
    Zpráva o plnění priorit za rok 2013 [PDF, 410.44KB].
    Zpráva o plnění priorit za rok 2012 [PDF, 387.18KB].
    Zpráva o plnění priorit za rok 2011 [PDF, 387.28KB].
    Zpráva o plnění priorit za rok 2010 [PDF, 396.99KB].
    Zpráva o plnění priorit za rok 2009 [PDF, 324.21KB].
    Zpráva o plnění priorit za rok 2008 [PDF, 488.35KB].