Připravujeme další pomoc

V rámci bydlení připravujeme dotaci obcím na výstavbu nájemních bytů pro občany, kterí přišli o byt při povodních a dále úvěry na opravy a modernizaci bytového fondu. 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena