Více než čtyřikrát větší zájem o podporu sociálního podnikání v oblastech se sociálně vyloučenými lokalitami

Více než čtyřikrát větší zájem o podporu sociálního podnikání v oblastech se sociálně vyloučenými lokalitami

3. 2. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů zaměřených na vybudování, rozšíření a vybavení sociálních podniků. Byl zaznamenán více než čtyřnásobně větší zájem o projekty z území obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami, než představuje alokovaná částka.

Více než čtyřikrát větší zájem o podporu sociálního podnikání v oblastech se sociálně vyloučenými lo

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena