MMR: Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ posílí význam regionální politiky

MMR: Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ posílí význam regionální politiky

11. 10. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo Vládě ČR informace o postupu prací při tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ se stane široce akceptovaným, klíčovým národním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje.

MMR: Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ posílí význam regionální politiky

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena