Lepší vybavení pro hasiče a záchranáře na venkově. IROP rozdělí 475 mil. korun

Lepší vybavení pro hasiče a záchranáře na venkově. IROP rozdělí 475 mil. korun

21. 2. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu na podporu projektů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem výzvy je pořídit specializovanou techniku a vybavení pro složky Integrovaného záchranného systému (dále také IZS) a rovněž stavební úpravy a vybudování stanic základních složek IZS v územích, kde je třeba řešit následky klimatických změn. Ve výzvě je připraveno 475 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude zahájen 3. března 2017.

Lepší vybavení pro hasiče a záchranáře na venkově. IROP rozdělí 475 mil. korun

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena