Karla Šlechtová: Politika soudržnosti tvoří klíčové pojítko mezi evropskými regiony

Karla Šlechtová: Politika soudržnosti tvoří klíčové pojítko mezi evropskými regiony

2. 3. 2017

Ministři zemí Visegradské skupiny, tj. České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a také Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska se dnes ve Varšavě setkali a jednali společně i s evropskou komisařskou Corinou Crețu a zástupci Evropského výboru regionů o podobě politiky soudržnosti. Ta je jedním z nejdůležitějších investičních nástrojů podporující růst regionů Evropské unie a zvyšování kvality života jejich občanů. Rok 2017 je klíčový vzhledem k probíhajícím debatám o budoucím nastavení politiky soudržnosti a o přípravě víceletého rozpočtu EU.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena