České republice se daří využívat prostředky evropských fondů

České republice se daří využívat prostředky evropských fondů

11. 12. 2017

Rok 2017 byl ve znamení zrychlení čerpání evropských fondů. Většina peněz je již zpřístupněna žadatelům formou výzev. Prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ bylo zaregistrováno přes 45 tisíc žádostí o podporu v celkové hodnotě převyšující částku 524 miliard korun. Ke konci listopadu bylo přes 45 % prostředků z evropských fondů tzv. pod smlouvou – tzn. že konkrétní projekt byl schválen a příjemce již začal s jeho realizací.

České republice se daří využívat prostředky evropských fondů

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena