Pracovní Rada pro ESI fondy projednala aktuální otázky spojené s čerpáním fondů EU

Pracovní Rada pro ESI fondy projednala aktuální otázky spojené s čerpáním fondů EU

24. 11. 2016

V Praze se dnes sešli členové Rady pro evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) na pracovní úrovni na svém dalším jednání. Pod vedením Olgy Letáčkové, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů, projednali členové Rady stav čerpání ESI fondů, stav plnění předběžných podmínek a další související otázky spojené s čerpáním ESI fondů.

Pracovní Rada pro ESI fondy projednala aktuální otázky spojené s čerpáním fondů EU

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena