Pracovní Rada pro ESI fondy projednala aktuality o programovém období 2014–2020

Pracovní Rada pro ESI fondy projednala aktuality o programovém období 2014–2020

13. 7. 2016

V Praze se dnes konalo další jednání Rady pro evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni. Pod vedením Olgy Letáčkové, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů, projednali členové návrh na úpravu rozdělení evropských prostředků mezi programy.

Pracovní Rada pro ESI fondy projednala aktuality o programovém období 2014–2020

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena