Obce mohou dostat finance na zpracování územních plánů. Pomůže nová výzva z IROP

Obce mohou dostat finance na zpracování územních plánů. Pomůže nová výzva z IROP

15. 8. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří územní plány ve výzvě na podporu integrovaných projektů Komunitně vedeného místního rozvoje, kdy nositeli strategií jsou místní akční skupiny. Těm již ministerstvo schválilo první projekty v dřívější výzvě na provoz, zvýšení připravenosti a informovanosti partnerů a žadatelů MAS v oblasti projektového řízení. Nová výzva v Integrovaném regionálním operačním programu je zaměřena na zpracování územních plánů nebo jejich změnu, zpracování regulačních plánů a také územních studií pořizovaných podle stavebního zákona.

Obce mohou dostat finance na zpracování územních plánů. Pomůže nová výzva z IROP

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena