MMR: Evropské fondy čerpáme obdobně jako ostatní země

MMR: Evropské fondy čerpáme obdobně jako ostatní země

14. 10. 2016

Česká republika nevybočuje v čerpání evropských fondů z průměru východoevropských zemí. Podle aktuálních statistik Ministerstva pro místní rozvoj je ČR na druhém místě v čerpání Evropského sociálního fondu z osmi nově přistoupivších zemí Unie, v Kohezním fondu je na šestém místě.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena