Soutěž Urbanistický projekt roku přinese nové náměty

Soutěž Urbanistický projekt roku přinese nové náměty

11. 5. 2015

Dobrá územní regulace je základ pro udržitelný rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu veřejného prostoru. Pod tímto heslem byla po dohodě mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů vyhlášena soutěž „Urbanistický projekt roku 2015“.

Soutěž Urbanistický projekt roku přinese nové náměty

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena