Ministryně Šlechtová vítá, že se podezření v CzechTourism neprokázala

Ministryně Šlechtová vítá, že se podezření v CzechTourism neprokázala

29. 11. 2015

Ministryně Karla Šlechtová uvítala, že se v agentuře CzechTourism nepotvrdilo podezření z trestného činu pletichy při zadávání veřejné zakázky, které prošetřoval pražský odbor hospodářské kriminality Policie ČR. Agentura je spravovaná Ministerstvem pro místní rozvoj, podnět pro šetření podalo ministerstvo 3. 3. 2015 na základě upozornění zaměstnance CzechTourism.

Ministryně Šlechtová vítá, že se podezření v CzechTourism neprokázala

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena