Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy byl aktualizován

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy byl aktualizován

15. 12. 2014

Vláda schválila aktualizované znění Statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy.

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy byl aktualizován

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena