Národní konvent: Zaměřeno na evropské fondy

Národní konvent: Zaměřeno na evropské fondy

12. 12. 2014

V Praze ve čtvrtek 11. prosince pokračoval Národní konvent o Evropské unii. Ministerstvo pro místní rozvoj se aktivně účastnilo diskuze v rámci kulatého stolu s podtitulem „Kohezní politika v novém programovém období – zkušenosti a výzvy“. Mezi čtyři základní diskutované oblasti patřilo i téma konkrétních přínosů kohezní politiky pro Českou republiku a problematika snížení administrativní zátěže pro konečné příjemce dotací.

Národní konvent: Zaměřeno na evropské fondy

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena