MMR pomůže s bydlením seniorů

MMR pomůže s bydlením seniorů

24. 11. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj zahajuje financování komunitního bydlení pro seniory, které nelze financovat z evropských fondů. Pro rok 2015 opět vyhlásí v rámci Programu podpora bydlení podprogramy na principu nevratných investičních dotací. Bude se jednat o Podporu výstavby podporovaných bytů, Podporu výstavby technické infrastruktury, Podporu regenerace panelových sídlišť a Podporu oprav olověných rozvodů vody.

MMR pomůže s bydlením seniorů

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena