MMR k výsledkům kontroly NKÚ

MMR k výsledkům kontroly NKÚ

25. 3. 2014

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se zaměřil na čerpání evropských dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v letech 2007 až 2012. Kontrolní akce probíhala od února do srpna 2013, po celou dobu probíhala spolupráce s kontrolním týmem ve vzájemné korektní spolupráci.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena