Ministerstvo přijalo 19 projektů na obnovu kulturních památek a rozdělí přes 600 milionů

Ministerstvo přijalo 19 projektů na obnovu kulturních památek a rozdělí přes 600 milionů

3. 7. 2014

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví je poslední výzvou. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 25. dubna 2014 výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu kulturního dědictví v Integrovaném operačním programu. Jejím cílem je vzorová obnova kulturních památek, jejich využití a prezentace veřejnosti. Do ukončení příjmu žádostí 30. června zaevidovali pracovníci Centra pro regionální rozvoj ČR celkem 19 projektových žádostí. Podpořeny budou projekty ve finanční výši 621 milionů korun.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena