Díky podpoře fondů EU našlo téměř šest milionů nezaměstnaných práci

Díky podpoře fondů EU našlo téměř šest milionů nezaměstnaných práci

24. 7. 2014

Evropská komise zveřejnila „Šestou zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti“, která analyzuje výsledky politiky soudržnosti EU v členských státech a současně shrnuje zacílení investic v období 2014-2020.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena