Česko-saská spolupráce přináší dobré výsledky

Česko-saská spolupráce přináší dobré výsledky

19. 8. 2014

Konečným příjemcům bylo proplaceno více než 70 procent. Programy přeshraniční spolupráce mají v česko-saském příhraničí dvacetiletou tradici. Od roku 1994 byly realizovány předvstupní programy Phare CBC a od roku 2004, kdy se Česká republika stala členem EU, ve spolupráci se Svobodným státem Sasko velmi úspěšně čerpá prostředky v rámci společného přeshraničního programu. V období 2007–2013 bylo pro Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko vyčleněno 207,4 mil. eur. Z této sumy je konečným příjemcům proplaceno více než 70 procent.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena